Βιλλαρό ή Βιλλαραούν Γκαλεάτσο, ντε

Αξιωματούχος του μεσαιωνικού βασιλείου της Κύπρου, που έζησε κατά τον 15ο αιώνα. Ο Φλώριος Βουστρώνιος δίνει την πληροφορία ότι, κατά την αναδιανομή των φέουδων του νησιού, που είχε κάνει ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος Β΄ μετά την άνοδό του στο θρόνο το 1460, ο Γκαλεάτσο νε Βιλλαρό (ή Βιλλαραούν) πήρε στην κατοχή του πέντε συνολικά χωριά: Άγιο Επιφάνιο Σολέας, Αστρομερίτη, Άγιο Γεώργιο του Σπόρου, Καλαβασό και Βώνη.