Ονησικράτης Ονησικράτους

Κύπριος αξιωματούχος του 2ου π.Χ. αιώνα  (Ελληνιστικά χρόνια).   Διετέλεσε γυμνασίαρχος στο Κούριον ή στην Αμαθούντα. Μαρτυρείται από επιγραφή σε μαρμάρινη πλάκα που όμως δεν είναι γνωστό από ποια από τις δυο αρχαίες αυτές πόλεις προέρχεται.

 

Στην επιγραφή αναφέρεται ότι ο Ονησικράτης, γιος κάποιου Ονησικράτους, είχε κάμει προσθήκες και επεκτάσεις στα κτίρια του γυμνασίου της πόλης του όταν ήταν γυμνασίαρχος, την εποχή του Πτολεμαίου και της Κλεοπάτρας Φιλομητόρων.

 

Το αξίωμα του γυμνασιάρχου, που κατείχε ο Ονησικράτης, ήταν σημαντικό όσο και τιμητικό. Ήταν ο υπεύθυνος της εκπαίδευσης των νέων της πόλης στο γυμνάσιον (γυμναστήριο).