Διονύσιος Διδύμου

Σε επιγραφή που βρέθηκε στην περιοχή του αρχαίου Κιτίου και που είναι της Ελληνιστικής εποχής, αναγράφεται το όνομα του Διονυσίου, γιου του Διδύμου, ο οποίος διετέλεσε ὑπογυμνασιαρχών, εκτελούσε δηλαδή καθήκοντα γυμνασιάρχου στην πόλη του.