Βιοθέα

Σύζυγος του τελευταίου βασιλιά της Σαλαμίνος Νικοκρέοντος (331 - 310 π.Χ.). Μερικοί την συγχύζουν με την Αξιοθέα*, σύζυγο του τελευταίου βασιλιά της Πάφου Νικοκλέους(325 -309 π.Χ), ηρωίδα του γενναίου επεισοδίου της θυσίας ολόκληρης της βασιλικής οικογένειας για να μη αιχμαλωτιστεί από τους εχθρούς της. Από τη σύγχυση αυτή, μερικοί τοποθέτησαν την τραγωδία στη Σαλαμίνα, στον οίκο του Νικοκρέοντος, αντί στην Πάφο.

 

Ο Αθήναιος αναφέρει σαφώς ότι η Βιοθέα ήταν σύζυγος του βασιλιά της Σαλαμίνος (η Νικοκρέοντος Βιοθέα) κι αναφέρει ότι με εντολή της έπνιξαν στη θάλασσα τον κιθαρωδό Στρατόνικο που την είχε προσβάλει.

 

Την Αξιοθέα της Πάφου, ως σύζυγο του Νικοκλέους, αναφέρουν σαφώς ο Διόδωρος Σικελιώτης κι ο Πολύαινος.