Απρίης

Image

Φαραώ της Σαϊτικής (ΚΣτ') δυναστείας στην Αίγυπτο. Βασίλεψε από το 588 μέχρι το 569 π.Χ. Σύμφωνα με τον ιστορικό Διόδωρο (1,68,1), ο Απρίης διαδέχθηκε τον Ψαμμήτιχο και ύστερα από τέσσερις γενιές εξεστράτευσε με ισχυρές πεζικές και ναυτικές δυνάμεις κατά της Κύπρου και της Φοινίκης. Κατέλαβε τη Σιδώνα ύστερα από πολιορκία και υπέταξε τις άλλες φοινικικές πόλεις τις οποίες είχε πανικοβάλει. Σε μια μεγάλη ναυμαχία νίκησε τους Φοίνικες και τους Κυπρίους κι αφού μάζεψε μεγάλο αριθμό λαφύρων, επέστρεψε στην Αίγυπτο.

 

Εκείνος όμως που πέτυχε τελικά να καταλάβει την Κύπρο ήταν ο διάδοχος του Απρίη, ο Άμασις* (569-525 π.Χ.). Ο Απρίης είχε αιχμαλωτιστεί από τον Άμασι κι είχε αργότερα στραγγαλιστεί, κατά τον Διόδωρο (1,68,5).