Ρίβα Αλβίς ντα

Βενετός ευγενής αξιωματούχος του 16ου αιώνα, που υπηρέτησε και στην Κύπρο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας.

 

Συγκεκριμένα, ο Αλβίς ντα Ρίβα, γιος κάποιου Μπερναντίνο, που είχε υπηρετήσει και ως τοποτηρητής στην Κέρκυρα (κατεχόμενη επίσης από τους Βενετούς τότε), υπηρέτησε στην Κύπρο ως τοποτηρητής της Βενετίας στο νησί, από το 1543 μέχρι το 1545.