Ηλιόδωρος Κιτιεύς

Κύπριος του τέλους του 4ου αιώνα ή των αρχών του 3ου αιώνα π.Χ. Το όνομά του αναφέρεται σε μαρμάρινη στήλη που βρέθηκε στη Δήλο. Στη στήλη αναγράφεται τιμητικό ψήφισμα του δήμου της Δήλου, που τον ανακηρύσσει πρόξενον και ευεργέτην και τον ίδιο και τα παιδιά του. Με το ψήφισμα παραχωρούνταν σ’ αυτούς «όλα τα προνόμια που έχουν και οι άλλοι πρόξενοι και ευεργέτες των Δηλίων».

 

Δεν είναι γνωστές οι υπηρεσίες που είχε προσφέρει ο Ηλιόδωρος στους κατοίκους της Δήλου, θα πρέπει όμως να ήσαν σημαντικές αφού πήρε απ’ αυτούς τιμές.