Δημητρίου Χριστόδουλος Κυπραίος

Image

Κύπριος αγωνιστής στην ελληνική επανάσταση του 1821. Δεν είναι γνωστός ο ακριβής τόπος καταγωγής του στην Κύπρο. Όταν πήγε στην επαναστατημένη Ελλάδα πήρε μέρος σε πολλές μάχες στην Πελοπόννησο και υπηρέτησε υπό τις διαταγές διαφόρων οπλαρχηγών. Τα σχετικά πιστοποιητικά που του δόθηκαν, καταστράφηκαν το 1862 στο Ναύπλιο όπου ήταν εγκατεστημένος μετά την επανάσταση.

 

Σώζεται αίτηση της χήρας του Αναστασίας προς την κυβέρνηση για παροχή οικονομικής βοήθειας, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 1865. Στην αίτηση αναφέρεται η απώλεια των πιστοποιητικών του Χριστόδουλου Δημητρίου αλλά γίνεται επίκληση της μαρτυρίας του Γενναίου Κολοκοτρώνη, γιου του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, υπό τις διαταγές του οποίου ο Δημητρίου φαίνεται ότι είχε υπηρετήσει. Αναφέρεται ακόμη ότι ο Δημητρίου είχε αγωνιστεί μέχρι το τέλος της επανάστασης, ότι είχε πληγωθεί στη μάχη του Άργους και ότι είχε τιμηθεί με το αργυρό και το χάλκινο αριστείο του αγώνα.

 

Η αίτηση της χήρας του Δημητρίου, αναφέρει τέλος ότι η οικογένειά του απετελείτο από πέντε ψυχάς, την ίδια τη χήρα και τα παιδιά της. Την αίτησή της συνοδεύει πιστοποιητικό του δημάρχου Ναυπλίου, που βεβαιώνει ότι ἡ  Ἀναστασία, χήρα τοῦ  ἀποβιώσαντος ἀγωνιστοῦ Χριστοδούλου Δημητρίου .... εἶναι πενεστάτη καί δέν ἒχει πόρον ζωῆς.

 

Ο Δημητρίου πέθανε στο Ναύπλιο πριν από τον Ιούλιο του 1865.

 

 

Πηγή:

  1. Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια