Γενικός προβλεπτής

Image

Τίτλος Βενετού αξιωματούχου. Ο γενικός προβλεπτής (proveditore generale) εκλεγόταν από τη Βενετία, ήταν Βενετός ευγενής, και αποστελλόταν σε βενετικές κτήσεις για υπηρεσία 2 χρόνων, μόνο σε καιρό πολέμου ή ύπαρξης μεγάλου κινδύνου για πόλεμο. Γενικοί προβλεπτές (ή, όπως αλλιώς λέγονταν, γενικοί προνοητές), στέλλονταν από τη Βενετία για υπηρεσία και στην Κύπρο, όταν το νησί αποτελούσε κτήση της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας. Σε περίπτωση που διοριζόταν και ανελάμβανε υπηρεσία ένας γενικός προβλεπτής, συνήθως ετίθεντο υπό τις διαταγές του όλοι οι λοιποί Βενετοί αξιωματούχοι (τοποτηρητές, καπετάνιοι κ. ά.), συνεπώς ο γενικός προβλεπτής αναλάμβανε τη γενική διοίκηση, πολιτική και στρατιωτική.

 

Κατάλογος Βενετών γενικών προβλεπτών που υπηρετούσαν στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της Βενετοκρατίας, παρατίθενται στο σχετικό λήμμα.

Φώτο Γκάλερι

Image