Αζερούλτ Αγινάλτ

Ναύαρχος που ο Μαμελούκος σουλτάνος της Αιγύπτου έθεσε επικεφαλής στόλου 180 πλοίων κατά τον Ιούνιο του 1426 και έστειλε κατά της Κύπρου, επί βασιλείας του Λουζινιανού βασιλιά Ιανού. Το όνομά του φέρεται στον ιστορικό Amadi (σ. 504) ως Ainal Azeruth, στον FΙ. Bustron (σ 361) ως Aynal Azercet, και στον Khalil Dhaberi (στου L. de Mas Latrie, Histoire de l’ ile de Chypre, II, σ 511) ως εμίρη Inal-el-Gekeni. Ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός δίνει το όνομα ως «καπετάνον της θαλάσσης Αζερούλτ Αγινάλτ» (Ιστ. Χρονολ. της ν. Κύπρου, Βενετία, 1788, σ. 204), σημειώνοντας επίσης ότι στρατηγό των κατά ξηράν στρατευμάτων διόρισε ο σουλτάνος τον Ταγριβάρδην, εμίρη Tangrivirdi-el-Mahmoudi κατά τον Dhaberi. Ο Λεόντιος Μαχαιράς όμως (Χρονικόν, παρ. 672) θεωρεί τον «Τακριβέρ του Μεχαχαμέτ» ναύαρχο του στόλου αντί αρχηγό των κατά ξηράν στρατευμάτων, κι αυτό τείνει να δεχθεί κι ο Ντώκινς. Ο Hill (History of Cyprus, II. σ. 476) δέχεται τον Inal-al-Jakami [sir] ως τον ναύαρχο, διάφορο του Taghribardi-al-Mahmudi, χερσαίου στρατηγού.

 

Η δραστηριότητα του Ταγριβάρδη ήταν σημαντική στη διάρκεια της μεγάλης εκστρατείας των Μαμελούκων στην Κύπρο στα 1426 - 1427, ενώ ο al-Jakami δεν αναφέρεται πια, κι αυτό ίσως δείχνει ότι είτε πρέπει να ταυτισθεί προς τον Ταγριβάρδη είτε θα ήταν δευτερεύον πρόσωπο στην εκστρατεία. Ωστόσο κατά τον Άραβα ιστορικό Suyuti (στον Hill, II, σ. 476, σημ. 5), ο μελλοντικός σουλτάνος Inal προφανώς ο Inal-al-Jakami ή Αγινάλτ Αζερούλτ, μετείχε στην εκστρατεία κατά της Κύπρου, την τόσο ολέθρια για τους Λουζινιανούς και το κυπριακό αρχοντολόι.