Διοκλής Ζήνωνος

Image

Σε επιγραφή που βρέθηκε στην περιοχή του αρχαίου Κιτίου, και που χρονολογήθηκε στον 2ο π.Χ. αιώνα, αναφέρεται το όνομα του Διοκλέους, γιου του Ζήνωνος. Ο Διοκλής αναφέρεται στην επιγραφή ως γυμνασιαρχών, εκτελούσε δηλαδή καθήκοντα γυμνασιάρχου. Κατά τη διάρκεια της γυμνασιαρχίας του, πιθανώς με δικά του έξοδα, κατασκεύασε επιστύλιο κάποιας στοάς στο γυμνάσιο της πόλης του.