Ζευξού Κυρηναία

Σύζυγος του κυβερνήτη και αρχιερέα της Κύπρου Πολυκράτη* κατά την Πτολεμαϊκή περίοδο (πιθανώς τον 1ο αιώνα π.Χ.). Η Ζευξού αναφέρεται ως κόρη του Αρίστωνος από την Κυρήνη. Άγαλμα της Ζευξούς είχε αφιερωθεί στην Παφία Αφροδίτη από την Αλεξανδρινή Στρατονίκη του Νικία. Η πληροφορία για την αφιέρωση του αγάλματος της Ζευξούς βρίσκεται σε αλφαβητική επιγραφή του 1ου αιώνα π.Χ. που βρέθηκε στην Παλαίπαφο χαραγμένη στη βάση του αγάλματός της:

 

Ἀφροδίτῃ Παφίᾳ

Ζευξοῦν Ἀρίστωνος

Κυρηναίαν, τήν Πολυκράτους

τοῦ στρατηγοῦ καί ἀρχιερέως

γυναῖκα

Στρατονίκη Νικίου  Ἀλεξανδρίς.