Γκουεσκλέν Βερτράνδος ντυ Bertrand du Guesclin

Γάλλος ιππότης ενθουσιώδης οπαδός της Σταυροφορίας. Μετά την κυκλοφορία στη Γαλλία κατά τον Φεβρουάριο του 1366 της ψευδούς φήμης ότι ο Πέτρος Β’ Λουζινιανός της Κύπρου είχε ανακαταλάβει την Αλεξάνδρεια από τους Μαμελούκους στις 5.12.1365 (η πρώτη κατάληψη είχε γίνει στις 10.10.1365 και κράτησε τρεις μόνο μέρες), ο ενθουσιασμός που προκλήθηκε οδήγησε τον Βερτράνδο ντυ Γκουεσκλέν να λάβει την απόφαση να μετάσχει ενεργά στη σταυροφορία του Πέτρου Α' και να έρθει στην Κύπρο για να βοηθήσει τον αληθινά Χριστιανό, πιστό, καλό και γενναίο βασιλιά της εναντίον των απίστων. Το ωραίο σχέδιο όμως, που συμμερίζονταν ο βασιλιάς της Γαλλίας και ο δούκας της Σαβοΐας Αμεδαίος ματαιώθηκε όταν οι Βενετοί σκόπιμα και για να σώσουν το εμπόριό τους με την Αίγυπτο, κυκλοφόρησαν την επίσης ψευδή φήμη ότι ο Πέτρος Α' είχε συνάψει συνθήκη ειρήνης με τον σουλτάνο της Αιγύπτου. Τότε ο Βερτράνδος ντυ Γκουεσκλέν πήγε αντί στην Κύπρο στην Ισπανία να πολεμήσει κατά των Σαρακηνών, ο Αμεδαίος που είχε ξεκινήσει για την Κύπρο εστράφη σε βοήθεια του Βυζαντινού κράτους, κι η Γαλλία εγκατέλειψε κάθε προσπάθεια.