Διονύσιος Διδύμου

Σαλαμίνιος, κατά μια μαρτυρία τῶν στρατευομένων ἀδελφῶν κατοίκων ἱππέων, που έζησε στην Ερμυνθίδα της Θηβαΐδος κατά την Πτολεμαϊκή περίοδο (τέλος 2ου αι. π.Χ).