Ιώνιος Φάλαγξ

Στρατιωτικό σώμα που σχηματίστηκε στην Ελλάδα κατά την περίοδο της ελληνικής επανάστασης, και συγκεκριμένα το 1825. Ονομάστηκε έτσι επειδή το αποτελούσαν κυρίως Έλληνες της Ιωνίας (Μικρά Ασία). Η Ιώνιος Φάλαγξ πήρε μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις στη Στερεά Ελλάδα αλλά, κυρίως, στην Πελοπόννησο, ενισχύοντας το στρατιωτικό σώμα του Νικηταρά. Μετά τη διάλυση του στρατοπέδου του Πειραιά, το 1827, και την παράδοση της Ακροπόλεως των Αθηνών, η Ιώνιος Φάλαγξ έπαψε να υφίσταται και οι άνδρες της εντάχθηκαν σε άλλους στρατιωτικούς σχηματισμούς.

 

Πιθανότατα στην Ιώνιον Φάλαγγα είχαν ενταχθεί και αρκετοί Κύπριοι εθελοντές, τουλάχιστον αρκετοί από εκείνους που πολέμησαν υπό τις διαταγές του Νικηταρά. Ελέχθη ακόμη ότι πιθανότατα Κύπριοι είχαν αποτελέσει τον πυρήνα της Φάλαγγος (βλ. Πρακτικά Α' Διεθνούς Κυπριολογικού Συνεδρίου, τ.Γ’, μέρος Α, σσ. 378-379).