Μασούρας Γεώργιος

Καταγόμενος από τη Λεμεσό ηγετικός παράγων στο νησί κατά το 1821, πρόκριτος που έφερε το υψηλό αξίωμα του καππί - κεχαγιά (=επιτετραμμένου) των Κυπρίων στην Κωνσταντινούπολη.

 

Ο Γεώργιος Μασούρας ήταν μεταξύ των επιφανών Κυπρίων που είχαν συλληφθεί από τους Τούρκους και μεταξύ των πρώτων στον κατάλογο προγραφών του αιμοδιψούς Κουτσιούκ Μεχμέτ, κυβερνήτη της Κύπρου. Όταν στις 9 Ιουλίου του 1821 άρχισαν οι μεγάλης κλίμακας σφαγές των Ελλήνων της Κύπρου, που συνεχίστηκαν και κατά τις επόμενες μέρες, ο Γεώργιος Μασούρας εκτελέστηκε με αποκεφαλισμό στη Λευκωσία, αμέσως μετά τον απαγχονισμό του αρχιεπισκόπου Κυπριανού (Γ. Κηπιάδης, Ἀπομνημονεύματα..., σ. 15).