Χατζημιχάλης Νταλιάνης

Έλληνας οπλαρχηγός που πολέμησε στην ελληνική επανάσταση του 1821. Το 1826 πήρε μέρος, μαζί με τους οπλαρχηγούς Βάσσο (Μαυροβουνιώτη) και Νικόλαο Κριεζώτη στη γνωστή εκστρατεία στον Λίβανο και στην Κύπρο, στην οποία μετείχε δύναμη 2.000 ανδρών με 14 καράβια. Η εκστρατεία αυτή, που έγινε χωρίς επίσημη εξουσιοδότηση και παρά τις διαφωνίες αρκετών άλλων αγωνιστών, κατέληξε σε αποτυχία στον Λίβανο, ενώ οι μετέχοντες σ' αυτήν επιδόθηκαν σε ληστρικές ενέργειες στην Κύπρο απ' όπου πέρασαν επιστρέφοντας στην επαναστατημένη Ελλάδα.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες για την επιχείρηση αυτή βλέπε λήμματα Βάσσος Μαυροβουνιώτης και ελληνική επανάσταση και Κύπρος. Πρβλ. επίσης λήμμα Μάλης Χαράλαμπος.