Τρεβιζάνο Μάρκος Αντώνιος Marcantonio Trevisano

Image

Βενετός ανώτατος αξιωματούχος στην Κύπρο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας. Υπηρέτησε στο νησί ως τοποτηρητής (luogotenente), με έδρα τη Λευκωσία, κατά το 1532-1533.

 

Είναι γνωστός από σωζόμενη έκθεση που υπέβαλε στις βενετικές αρχές το 1532, μαζί με τον τότε γενικό προβλεπτή Στέφανο Τιέπολο, σχετικά με την αμυντική κατάσταση της Κύπρου (βλέπε λήμμα Τιέπολο Στέφανος).