Κρα

Image

Βασιλιάς του αρχαίου βασιλείου του Ιδαλίου, του οποίου το όνομα δεν σώθηκε ολόκληρο. Υπολογίζεται ότι είχε βασιλέψει κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα, μεταξύ του 490 και του 480 π.Χ.

 

Ο βασιλιάς αυτός μαρτυρείται από νόμισμά του που έχει βρεθεί. Το νόμισμα φέρει τη συλλαβική επιγραφή που διαβάζεται ως pa-Ka-ra, από την οποία το pa πιθανώς σημαίνει βα (=βασιλέως). Οι άλλες δυο συλλαβές, Ka-ra, θεωρείται ότι αποτελούν τα πρώτα γράμματα του ονόματος του βασιλιά: Κρα [...] (όπως Κράντωρ, Κράτης ή Κράτερος). Μερικοί επιστήμονες θεωρούν ότι τα πρώτα αυτά γράμματα του ονόματος του βασιλιά είναι Γρα [...].