Ιωάννου Γεώργιος

Κύπριος αγωνιστής στην ελληνική επανάσταση του 1821. Δεν είναι γνωστό από ποιο ακριβώς μέρος της Κύπρου καταγόταν. Στην Ελλάδα πήγε ως εθελοντής και πολέμησε ως απλός στρατιώτης υπό τις διαταγές διαφόρων οπλαρχηγών.