Τευκρίδαι

Image

Οι βασιλιάδες της κυπριακής πόλης Σαλαμίνος ονομάζονταν έτσι από τον αρχηγό της γενιάς τους Τεύκρο* τον Τελαμώνιο, ιδρυτή της κυπριακής αυτής πόλης. Σύμφωνα με όσα γράφει ο Παυσανίας, οι Τευκρίδες έμειναν βασιλιάδες των Κυπρίων μέχρι τον Ευαγόρα (αρχές του 4ου αιώνα π.Χ.). Τα Σχόλια στον Ισοκράτη φέρουν τους Τευκρίδες ως τον βασιλιά της Σαλαμίνος Νικοκλή (374-361 π.Χ.), ενώ ο συγγραφέας του 2ου αιώνα μ.Χ. Αντωνίνος Λιβεράλις γράφει ότι Τευκρίδης ήταν και ο βασιλιάς Νικοκρέων (322-311 π.Χ.).