Πολυκράτης

Στρατηγός (κυβερνήτης) της Κύπρου στα χρόνια των Πτολεμαίων. Ο Πολυκράτης υπήρξε κυβερνήτης του νησιού στα τέλη του 3ου/αρχές του 2ου αιώνα π.Χ. Σύμφωνα με όσα γράφει ο Πολύβιος ο Μεγαλοπολίτης στην Ἱστορία του, ο Πολυκράτης κυβέρνησε την Κύπρο με ικανότητα και συνετή οικονομική πολιτική, ώστε, όταν παρέδωσε τη διοίκηση της Κύπρου (197 π.Χ.) στον επόμενο διοικητή της, φθάνοντας στην Αίγυπτο έφερε μαζί του ένα μεγάλο χρηματικό ποσόν, που το πρόσφερε στον νεαρό Πτολεμαίο Ε΄. Το όνομα του Πολυκράτη με τον τίτλο του κυβερνήτη και αρχιερέα της Κύπρου μαρτυρείται και από επιγραφή της Παλαιπάφου, στην οποία αναφέρεται και το όνομα της γυναίκας του Ζευξούς.