Καϊμακκάμης kaymakam

Image

Αξίωμα ανώτερου διοικητικού υπαλλήλου της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, που ίσχυσε και στην Κύπρο κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Ο καϊμακκάμης ήταν ο προϊστάμενος της επαρχιακής διοίκησης, ανάλογος προς τον σημερινό έπαρχο.

 

Στη στρατιωτική ιεραρχία, ο βαθμός αντιστοιχούσε προς εκείνον του συνταγματάρχη.

 

Κατά τα πρώτα χρόνια της αγγλικής κατοχής της Κύπρου (1878 κ.ε), καϊμακκάμη ονόμαζαν οι Κύπριοι και τον κάθε Βρετανό διοικητή επαρχίας.

 

(Βλέπε και λήμμα Τουρκοκρατία).