Βιάνωρ ο Ακαρνάν

Image

Έλληνας μισθοφόρος. Στη μάχη της Ισσού (Νοέμβριος του 333 π.Χ.) ήταν αρχηγός μισθοφορικού σώματος που πολέμησε κατά του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στο πλευρό του Δαρείου, μαζί με άλλους Έλληνες αρχηγούς μισθοφορικών σωμάτων, που ήταν ο Αμύντας ο Αντιόχου, ο Θυμώνδας του Μέντορος κι ο Αριστομήδης ο Φεραίος.

 

Μετά τη νίκη του Αλεξάνδρου οι Έλληνες μισθοφόροι διέφυγαν στη Φοινίκη κι απ' εκεί στην Κύπρο, όπου έμειναν για λίγο, και τέλος πήγαν στην Αίγυπτο (Αρριανός, Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις, 2, 13.2-3).

 

Άλλες πηγές αναφέρουν ότι οι αρχηγοί αυτοί διασπάστηκαν στη Φοινίκη και στην Κύπρο έφθασαν ο Αμύντας κι ο Αριστομήδης με 4.000 άνδρες, όχι όμως κι ο Βιάνωρ με τον Θυμώνδα. Ο συνολικός αριθμός του στρατού τους (8.000 άνδρες κατά τον Αρριανό) φαίνεται υπερβολικός.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια