Κανάλι Αυγουστίνος Augustino Canali

Βενετός ανώτατος αξιωματούχος που υπηρέτησε στην Κύπρο σε διοικητική θέση κατά το 1551 και πέθανε τον Οκτώβριο του χρόνου αυτού στη Λευκωσία. Σχετική επιγραφή εσώζετο σε μαρμάρινη σαρκοφάγο που βρισκόταν στην αυλή του τεμένους των Δερβίσηδων, στη Λευκωσία.