Γκριμάνι Πέτρος Piero Grimani

Image

Βενετός ευπατρίδης, της ίδιας μεγάλης οικογένειας με τον Ιερώνυμο Γκριμάνι*. Στα 1509, μετά τον θάνατο του Μάρκου Μαλιπιέρο, μεγάλου διοικητή της κομμανδαρίας των Ιωαννιτών στην Κύπρο (με έδρα τη Λεμεσό και τα πέριξ) στις 9.1.1509, ο Πέτρος Γκριμάνι έπεισε τον πάπα Ιούλιο να τον ορίσει διάδοχό του. Αλλά η τέως βασίλισσα της Κύπρου Αικατερίνη Κορνάρο από την τιμητική εξορία της στο Άσολο γράφει οργισμένο γράμμα στο δόγη και στο Συμβούλιο των Δέκα στη Βενετία, θυμίζοντας ότι ο  Πέτρος Γκριμάνι ήταν γιος του Αντωνίου που είχε ηττηθεί στη Σαπιέντζα από τους Τούρκους στα 1499 και γι’ αυτό είχε γίνει αίτιος να χαθεί για τη Βενετία όλη η Ανατολή, κι αυτό θα οδηγούσε και στο χαμό της Κύπρου αν ο Θεός δεν βοηθούσε την πατρίδα. Αν και το Συμβούλιο ευνοούσε για τη θέση αυτή τον καρδινάλιο Μάρκο Κορνάρο, ανεψιό της Αικατερίνης, ο πάπας είχε ήδη εκχωρήσει το αξίωμα στον Πέτρο Γκριμάνι διότι ήταν σταυροφόρος (15 Ιανουαρίου 1509). Παρόλο που η Βενετία δήλωσε ότι δεν θα επενέβαινε, τελικά κατόρθωσε να ακυρώσει τον διορισμό του Πέτρου Γκριμάνι και να επιτύχει τον διορισμό του Μάρκου Κορνάρο ως μεγάλου διοικητή των Ιωαννιτών στην Κύπρο. Έκτοτε οι Κορνάρο κατείχαν πάντα τον τίτλο αυτό.