Βεδουίνος Ούγος Hugh Beduin

Απεσταλμένος του βασιλιά της Κύπρου Ερρίκου Β' Λουζινιανού στο Λαγιάτζο της Αρμενίας στα 1322. Ο Ούγος εστάλη με στολίσκο έξι ή επτά πλοίων στα τέλη Απριλίου για να σώσει τους Αρμενίους κατοίκους της πόλης που στις 23 Απριλίου την είχαν εγκαταλείψει και καταφύγει στα πλοία τους από τα φρούρια του Λαγιάτζο μετά την κατάληψή του από τους Σαρακηνούς στις 15 Απριλίου. Η βοήθεια του Ερρίκου εστάλη στα πλαίσια προσπάθειας του πάπα να συμφιλιώσει τον βασιλιά Όσιν της Κιλικιακής Αρμενίας με τον Ερρίκο που είχε πικρές αναμνήσεις από την ομηρία του στην Αρμενία στα 1310 (Φεβρ. - Αύγ.) στα χέρια του Όσιν προς το τέλος της εξέγερσης του αδελφού του Αμωρύ, άρχοντα της  Τύρου. Ο Ούγος Βεδουίνος κατόρθωσε να επιβιβάσει στα πλοία του κυρίως γυναικόπαιδα, αλλά και άνδρες, και να τους μεταφέρει στην Κύπρο. Επέστρεψε κατόπιν με προμήθειες και ανακούφισε όσους Αρμενίους αντιστέκονταν ακόμη κατά των Σαρακηνών  στους βράχους  της ακτής και στα πλοία, και μετέφερε στην Κύπρο και δεύτερη ομάδα προσφύγων. Ο στόλος του Ούγου επέστρεψε και μετείχε ακολούθως στην αμυντική προσπάθεια των Αρμενίων, μένοντας για αρκετό χρόνο στα ανοιχτά του Λαγιάτζο και διασώζοντας και άλλους Αρμενίους. Όσοι από τους φυγάδες ήταν σε θέση να φέρουν όπλα κατετάγησαν στον κυπριακό στρατό από τον Ερρίκο, που έτσι ανταπέδωσε την κακομεταχείριση που είχε υποστεί από τον βασιλιά της Αρμενίας,  όπως  σημειώνει  ο χρονογράφος Αμάντι.

 

Η εκστρατεία του Ούγου Βεδουίνου στο Λαγιάτζο προκάλεσε αντίδραση του Μαμελούκου σουλτάνου της Αιγύπτου, που απειλούσε τον Ερρίκο με αντίποινα και γι’ αυτό ο τελευταίος ζήτησε επειγόντως βοήθεια από τη Δύση.