Δημόνικος

Image

Όνομα δυο βασιλιάδων του αρχαίου κυπριακού βασιλείου της Λαπήθου.

 

Δημόνικος Α΄: Βασιλιάς της Λαπήθου μετά το 500 π.Χ. Μαρτυρείται από νομίσματα που βρέθηκαν και που φέρουν το όνομά του γραμμένο στη φοινικική γραφή.

 

Δημόνικος Β΄: Βασιλιάς της Λαπήθου μετά το 390 π.Χ., όπως μαρτυρείται και πάλι από νομισματικές πηγές στη φοινικική γραφή.

 

Από τον σχετικά μεγάλο αριθμό φοινικικών επιγραφών που βρέθηκαν στην περιοχή του αρχαίου βασιλείου της Λαπήθου, πιστεύεται ότι τούτο είχε περιέλθει στην εξουσία των Φοινίκων. Τούτο συνέβη όταν οι Πέρσες, θέλοντας να εκδικηθούν τους Κυπρίους βασιλιάδες που πήραν μέρος στην επανάσταση του 499/8 π.Χ., είχαν αντικαταστήσει τις δυναστείες τους με άλλες, φιλοπερσικές (βλέπε και επόμενο λήμμα).