Πασκουαλίγκο Κόσιμο Cosimo Pasqualigo

Βενετός ανώτατος αξιωματούχος. Υπηρέτησε στην Κύπρο ως τοποτηρητής (luogotenente) κατά το 1499-1450 (περίοδος Βενετοκρατίας). Οι τοποτηρητές διορίζονταν από τη Βενετία, για υπηρεσία 2 χρόνων στην Κύπρο, και με βοηθούς 2 συμβούλους ασκούσαν την ανώτατη διοίκηση στο νησί, εκτός σε καιρό πολέμου.