Γάιος Ουμμίδιος Πάνταυχος Κουαδρατιανός

Αρχιερέας στο ναό της θεάς Αφροδίτης στην Πάφο, κατά τη Ρωμαϊκή εποχή. Το όνομα και το ανώτατο αξίωμά του μαρτυρούνται σε αφιερωματική επιγραφή που βρέθηκε στην Παλαίπαφο, και την οποία υπογράφουν οι αφιερωτές Γάιος Ουμμίδιος Κουαδράτος και Κλαυδία Ροδόκλεια Απφάριον*, οι γονείς του.

 

Σύμφωνα προς άλλη επιγραφή, ο Γάιος Ουμμίδιος Πάνταυχος είχε διατελέσει και γυμνασίαρχος της πόλης του.