Γεωργιάδης Κυπρίδημος

Image

Κύπριος αγωνιστής με ποικίλη δραστηριότητα στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της ελληνικής επανάστασης. Συγκαταλέγεται μεταξύ αρκετών εξεχόντων Κυπρίων που διέφυγαν μετά τις σφαγές του Ιουλίου 1821 κι απετέλεσαν στην Ελλάδα συμπαγή ομάδα με αξιόλογη δράση. Η υπογραφή του βρίσκεται σε διάφορα έγγραφα, μαζί με τις υπογραφές του Κυπριανού Θησέως, του Κυπριανού Βικέντιου, του Γ.Δ. Οικονομίδη, του Χαράλαμπου Μάλη, όπως σε έγγραφο στις  6 Απριλίου 1825 που απευθυνόταν προς το Σεβαστόν Βουλευτικόν Σῶμα σχετικά μέ τήν ὑπόθεσιν τῆς πατρίδος μας Κύπρου. Οι πιο πάνω, καθώς και άλλοι Κύπριοι εξόριστοι στο Ναύπλιο, επανειλημμένα και φορτικά προσπαθούσαν να πείσουν την ελληνική κυβέρνηση όπως οργανώσει εκστρατεία στην Κύπρο, γι' απελευθέρωσή της από τον τουρκικό ζυγό. Για την οργάνωση της εκστρατείας αυτής είχαν γίνει και σχετικές ενέργειες στο Λονδίνο από εκεί Κυπρίους εξόριστους, σε συνεργασία με τον Μαυροβουνιώτη στρατηγό ντε Βιντζ, κι είχε γίνει προεργασία για σύναψη δανείου στην αγγλική χρηματαγορά για κάλυψη των εξόδων της όλης επιχείρησης. Στην όλη υπόθεση της εκστρατείας, που τελικά δεν ενεκρίθη η πραγματοποίησή της από την ελληνική κυβέρνηση, συμμετείχε ενεργά και ο Κυπρίδημος Γεωργιάδης. Η υπογραφή του, μαζί με τις υπογραφές των άλλων συνεργαζομένων Κυπρίων, βρίσκεται σε σχετικό για τις ενέργειες αυτές έγγραφό τους, ημερομηνίας 2 Απριλίου 1825, απευθυνόμενο πρός τό Σεβαστόν Ἐκτελεστικόν Σῶμα στο Ναύπλιο.

 

Μετά την άρνηση της ελληνικής κυβέρνησης να αναλάβει επίσημα την ευθύνη της εκστρατείας στην Κύπρο, φαίνεται ότι η ομάδα των Κυπρίων του Ναυπλίου διασπάστηκε. Μερικοί απ' αυτούς, με επικεφαλής τον Κυπριανό Βικέντιο, συνέχισαν μυστικά τις προσπάθειές τους για την εκστρατεία, που τελικά πραγματοποιήθηκε με επικεφαλής τον οπλαρχηγό Βάσσο Μαυροβουνιώτη, αλλά κατέληξε σε ληστρική επιδρομή στον Λίβανο και στην Κύπρο, χωρίς θετικά αποτελέσματα. Ο Κυπρίδημος Γεωργιάδης δεν συμμετείχε στην ενέργεια αυτή, με την οποία διαφωνούσε (όπως κι ο Χαράλαμπος Μάλης που την κατήγγειλε εγγράφως) αφού δεν υπήρχε γι’ αυτήν η επίσημη ελληνική συγκατάθεση και υποστήριξη.

 

Ο Κυπρίδημος Γεωργιάδης υπηρέτησε στην Ελλάδα από την αρχή του αγώνα και διορίστηκε στο υψηλό αξίωμα του μέλους του τριμελούς στρατιωτικού συμβουλίου που είχε την εποπτεία και τον έλεγχο των ελληνικών στρατευμάτων. Μετά το τέλος του αγώνα θα πρέπει να παρέμεινε στην Ελλάδα.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια