Συρία και Κύπρος

Σχέσεις Κύπρου-Συρίας κατά τα νεότερα χρόνια

Image

Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας σημαντικότερες των σχέσεων Κύπρου - Συρίας ήταν οι εκκλησιαστικές σχέσεις μεταξύ της Εκκλησίας της Κύπρου και του πατριαρχείου Αντιοχείας, που ήταν ποικίλες. Κατά το 1600 το πατριαρχείο Αντιοχείας επενέβη στα της Εκκλησίας της Κύπρου, επί πατριάρχη Ιωακείμ, αποβλέποντας στην κατάλυση του αυτοκεφάλου της και υπαγωγή της στον αντιοχικό θρόνο. Ο πατριάρχης Ιωακείμ προσπάθησε να εκμεταλλευθεί την αναστάτωση που είχε προκληθεί στην Κύπρο εξαιτίας των αυθαιρεσιών του αρχιεπισκόπου Αθανασίου (βλέπε λήμμα Αθανάσιος αρχιεπίσκοπος). Κατά της προσπάθειας του Ιωακείμ Αντιοχείας τάχθηκε αποφασιστικά ο πατριάρχης Αλεξανδρείας Μελέτιος Πηγάς, που ήταν τότε και τοποτηρητής του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

 

 

Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας σοβαρότατα (οικονομικά και άλλα) προβλήματα αντιμετώπιζε όχι μόνο η Κύπρος αλλά και η Εκκλησία Αντιοχείας που επανειλημμένα διεξήγαγε εράνους στο νησί, σε μια μάλιστα περίπτωση διά του ιδίου του πατριάρχη Σιλβέστρου* (1724-1766), κυπριακής καταγωγής. Κύπριοι ήταν κι ο πατριάρχης Αντιόχειας Σπυρίδων Α'* (τέλη 19ου αιώνα) κι άλλοι σημαντικοί ιεράρχες, μητροπολίτες και άλλοι, του θρόνου Αντιοχείας (βλέπε λήμμα πατριαρχεία). Το πατριαρχείο Αντιοχείας, ως το πλησιέστερο προς την Κύπρο, σε αρκετές περιπτώσεις κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας κλήθηκε να δράσει στο νησί, σε περιπτώσεις δύσκολων στιγμών και κρίσεων στους κόλπους της Κυπριακής Εκκλησίας, η οποία, με τη σειρά της, σχετίστηκε ως ένα βαθμό με το λεγόμενο αντιοχικόν ζήτημα (1897-1909), σοβαρότατη κρίση στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Συρίας που αντιμετώπισε ο (Κύπριος) πατριάρχης Αντιοχείας Σπυρίδων.

 

Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας πολλοί Κύπριοι ζούσαν σε μεγάλες πόλεις της Συρίας (Δαμασκός, Αντιόχεια, Χαλέπι κ.α.). Μάλιστα στη Δαμασκό λειτούργησε και ελληνική πατριαρχική σχολή. Κατά την ίδια περίοδο υπήρχαν και διάφορες εμπορικές και άλλες επαφές Κύπρου-Συρίας. Η Κύπρος, ευρισκόμενη υπό την κατοχή των Τούρκων, είχε επηρεαστεί σημαντικότατα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής της από ανατολικά πρότυπα (μεταξύ των οποίων πολλά συριακά), πήρε μάλιστα και ανατολίτικη όψη (αρχιτεκτονική, τρόπος ζωής κλπ.), χαρακτηριστικά δε η πρωτεύουσα του νησιού, η Λευκωσία, είχε ονομασθεί «μικρή αδελφή της Δαμασκού».

 

Περαιτέρω σχέσεις μεταξύ Κύπρου-Συρίας κατά την περίοδο αυτή μπορεί να βρει ο αναγνώστης στο λήμμα Τουρκοκρατία.

 

Σήμερα η Κύπρος και η Συρία διατηρούν πολύ φιλικούς δεσμούς. Πολλοί Κύπριοι επισκέπτονται την Συρία επωφελούμενοι τις χαμηλές τιμές της συριακής αγοράς για τα ψώνια τους, κυρίως σε είδη προίκας, έπιπλα και ρουχισμό. Η Συρία είναι, επίσης, πιστός υποστηρικτής του κυπριακού αγώνα, η δε υποστήριξή της εκφράζεται τόσο στα Ηνωμένα  Έθνη και σε άλλα διεθνή βήματα, όσο και με διάφορους άλλους τρόπους.