Χόφρα ή Απρίης

Image

Αιγύπτιος φαραώ από το 588 μέχρι το 569 π.Χ., που αναφέρεται ότι είχε εκστρατεύσει κατά της Κύπρου και της Φοινίκης.

Βλέπε λήμμα Απρίης.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια