Σεβαστή

Προσωνυμία που δόθηκε στην πόλη της Πάφου («Σεβαστή Πάφος»), όταν στα Ρωμαϊκά χρόνια ήταν πρωτεύουσα της Κύπρου. Η προσωνυμία αυτή απαντάται σε επιγραφές που βρέθηκαν στην Παλαίπαφο και σε γειτονικές τοποθεσίες. Σε μεταγενέστερες ρωμαϊκές επιγραφές, από την Παλαίπαφο και τη Νέα Πάφο, ο τίτλος είναι εκτενέστερος: «Σεβαστή Κλαυδία Πάφος» και «Σεβαστή Κλαυδία Φλαβία Πάφος».

 

Σύμφωνα με τον συγγραφέα Δίωνα Κάσσιο (54.23.7) το όνομα «σεβαστή», μετάφραση του λατινικού «αυγούστα» (augusta), επετράπη να το έχει η Πάφος από τον αυτοκράτορα Οκταβιανό Αύγουστο, όταν η πόλη, με τη βοήθειά του, ανοικοδομήθηκε έπειτα από τον σεισμό του 15 π.Χ. Τις πρόσθετες προσωνυμίες η Πάφος πήρε διαδοχικά κατά παραχώρηση των αυτοκρατόρων Τιβερίου και Τίτου.