Χάκκετ Ιωάννης John Hackett

Image

Βρετανός στρατιωτικός ιερέας. Γεννήθηκε το 1851 και πέθανε το 1915. Γιος του στρατηγού Τζων Χάκκετ, σπούδασε θεολογία και υπηρέτησε στην Κύπρο ως στρατιωτικός ιερέας από την αρχή της αγγλικής κατοχής του νησιού, το 1878, μέχρι το 1895 (δυο συνεχείς περίοδοι).

 

Κατά το μακρό διάστημα της υπηρεσίας του στην Κύπρο, ο Ιωάννης Χάκκετ έκανε πολύχρονες έρευνες περί της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο νησί, αλλά επίσης επεξέτεινε τις έρευνές του και στο ζήτημα της Δυτικής (Λατινικής) Εκκλησίας της Κύπρου, βασικά κατά τις περιόδους της Φραγκοκρατίας και της Βενετοκρατίας (1191-1489).

 

Αποτέλεσμα των ερευνών του αυτών ήταν η συγγραφή έργου με τίτλο History of the Orthodox Church in Cyprus, που εκδόθηκε στο Λονδίνο το 1901.

 

Αργότερα το έργο μεταφράστηκε και στην ελληνική από τον Χαρίλαο Ι. Παπαϊωάννου*, που έκαμε και συμπληρώσεις/προσθήκες, κι εκδόθηκε σε τρεις τόμους (τόμος Α', Αθήνα, 1923۠ τόμος Β', Πειραιάς, 1927۠ τόμος Γ', Πειραιάς, 1932).

 

Το σύγγραμμα αυτό των Χάκκετ-Παπαϊωάννου αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου. Αν και σήμερα η νεότερη έρευνα έχει δώσει πολλά καινούργια στοιχεία, ωστόσο το έργο εξακολουθεί ν' αποτελεί σημαντική πηγή.

Φώτο Γκάλερι

Image