Γενίτσαροι

Image

Yeniçeri (=νέος στρατός).Στρατιωτικό σώμα με σημαντική δραστηριότητα που συνδέεται στενά με την πορεία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ιδρύθηκε στις αρχές του 14ου αιώνα και συγκροτήθηκε στην πρώτη περίοδο της ιστορίας του από νέους Χριστιανούς αιχμαλώτους, κι αργότερα με υποχρεωτική στρατολογία νέων Χριστιανών. Για ενίσχυση των σωμάτων των γενιτσάρων είχε εφαρμοστεί και η μέθοδος του παιδομαζώματος, δηλαδή η βίαιη στρατολόγηση νεαρών Χριστιανών, ηλικίας μεταξύ 6 και 10 χρόνων, που τύγχαναν πολύχρονης ειδικής εκπαίδευσης. Οι γενίτσαροι χαρακτηρίζονταν από αυστηρή πειθαρχία, τυφλή υπακοή στον αρχηγό τους, φανατισμό και μαχητικότητα. Τα προσόντα αυτά τους βοήθησαν σε μεγάλο βαθμό στην αναρρίχησή τους στη στρατιωτική ιεραρχία, πράγμα που ώθησε και τους Μωαμεθανούς να εντάσσουν τα παιδιά τους στα σώματα των γενιτσάρων, πράξη που τελικά οδήγησε στον εκφυλισμό τους. Ο στρατός των γενιτσάρων διαλύθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα από τον σουλτάνο Μαχμούτ Β' (1808-1839), ύστερα από εξέγερσή τους επειδή ήσαν αντίθετοι σε προσπάθεια αναδιοργάνωσης του οθωμανικού στρατού.

 

Με τη λήξη της εκστρατείας των Τούρκων στην Κύπρο και την ολοκληρωτική κατάκτηση του νησιού στα 1571, ορίστηκε από τους κατακτητές η φρουρά που θα έμενε στο νησί, και που ήταν 1.000 (ή 1.500) γενίτσαροι και 1.500 -2.000 σπαχήδες. Για τη συντήρηση του σώματος αυτού των γενιτσάρων ορίστηκε να καταβάλουν ειδικό φόρο διάφορα κυπριακά χωριά. (Για περισσότερα στοιχεία βλέπε λήμμα Τουρκοκρατία).