Ταλ-άτ ή Ταλαάτ πασάς

Τούρκος κυβερνήτης της Κύπρου ο οποίος εστάλη στο νησί το 1841 και παρέμεινε μέχρι τον Οκτώβρη του ίδιου έτους. Κύριο έργο είχε την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που είχε εξαγγείλει τον Νοέμβριο του 1839 ο σουλτάνος Αβδούλ* Μετζίτ. Ο Ταλαάτ έκαμε απογραφή του πληθυσμού, η οποία -παρόλο που δεν μπορούμε να κρίνουμε κατά πόσο υπήρξε ακριβής - έδειξε πληθυσμό 108.600 κατοίκων, που κατοικούσαν σε 603 χωριά. Οι  Έλληνες ήταν 73.200, οι Μουσουλμάνοι 33.300, οι Μαρωνίτες 1.400, οι Καθολικοί 500 και οι Αρμένιοι 200 (Th. Papadopoullos, Social and Historical Data on Population (1570-1881), Nicosia, 1965, σσ. 61-4).

 

Ο Ταλαάτ, στην προσπάθειά του να εισαγάγει μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό σύστημα, στη δικαιοσύνη και σ' άλλους τομείς, όπως ίδρυση νοσοκομείου, καταστροφή των ακρίδων, βελτίωση δρόμων, προκάλεσε τις σφοδρές αντιδράσεις των Μουσουλμάνων, αλλά και ορισμένων Ελλήνων προεστών, που ευνοούνταν από τη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος και θα ζημιώνονταν από την αλλαγή του φορολογικού συστήματος. Η προσπάθειά του επίσης να συγκεντρώσει από τους οφειλέτες τη φορολογία ανάγκασε 1.000 περίπου κατοίκους να εγκαταλείψουν την Κύπρο. Τουρκικός στρατός αποτελούμενος από 1.500 στρατιώτες εκλήθη στην Κύπρο για επιβολή της τάξης, και τα έξοδα της παραμονής του στο νησί βάρυναν τους Κυπρίους, όπως συνήθως συνέβαινε. Τελικά ο Ταλαάτ πασάς πήρε οδηγίες από την Πύλη να μη προχωρήσει στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα εισάγονταν σταδιακά κατά τα επόμενα χρόνια και με περιορισμένα αποτελέσματα.