Στασίφιλος

Βασιλιάς της αρχαίας Πάφου. Το όνομά του, όπως και το όνομα του γιου του Στάσιος, βρέθηκε σε επιγραφή των αρχών του 5ου αιώνα π.Χ. από την Παλαίπαφο. Ο Στασίφιλος ανήκει στον 6ο αιώνα π.Χ. Πέρα από το όνομά του, που μαρτυρεί την ύπαρξή του, τίποτε άλλο δεν είναι γνωστό γι' αυτόν, αφού δεν αναφέρεται σε κανένα φιλολογικό κείμενο της Αρχαιότητας.