Εμπυλος Εμπύλου

Image

Γυμνασίαρχος του Γυμνασίου της Σαλαμίνος στο τέλος του 1ου π.Χ. αιώνα. Μας είναι γνωστός από αφιερωματική επιγραφή που βρέθηκε στη Σαλαμίνα και που αναφέρει:

 

Διί Ὀλυμπί

Κυπρίων τό Κοινόν,

Ἒμπυλον Ἐμπύλου τοῦ Χαρία

γυμνασιαρχήσαντα τό Θ΄ L

ἐκ τοῦ ἱδίου προῖκα.

 

Η χρονολογία της επιγραφής θεωρείται ότι είναι το 13 π.Χ., αφού αναφέρεται το Θ΄ (ένατο) έτος, που μετριέται από το 22 π.Χ. οπότε η Κύπρος έγινε συγκλητική επαρχία από τον Οκταβιανό Αύγουστο.