Ειρήνη

Κόρη του βασιλιά της Αιγύπτου Πτολεμαίου Α΄ και της περιβόητης Αθηναίας εταίρας Θαΐδος. Όπως γράφει ο Αθήναιος (Δειπνοσοφισταί, 13.576), ο Πτολεμαίος πάντρεψε την Ειρήνη με τον Κύπριο βασιλιά των Σόλων Εύνοστο. Ο Εύνοστος* ήταν πιθανότατα πρωτότοκος γιος και διάδοχος του βασιλιά Πασικράτους. Οι Σόλιοι ήταν πιστοί σύμμαχοι του Πτολεμαίου.