Κι

Βασιλιάς της αρχαίας κυπριακής πόλης του Ιδαλίου, που μαρτυρείται από νομισματικές επιγραφές. Το όνομά του μας είναι άγνωστο, γιατί αναφέρεται μόνο η πρώτη του συλλαβή που είναι Κι-.

 

Ο άγνωστος αυτός βασιλιάς του Ιδαλίου φαίνεται ότι βασίλεψε περίπου από το 520 μέχρι το 495/490 π.Χ. Ο βασιλιάς πριν απ’ αυτόν μας είναι και πάλι άγνωστος, ενώ διάδοχός του, από το 490 μέχρι το 480 περίπου, ήταν βασιλιάς που και πάλι γνωρίζουμε την πρώτη μόνο συλλαβή του ονόματός του, που είναι Κρα- (ίσως Κρατίνος;).