Γραδενίγος Μαρίνος Marino Gradenigo

Image

Βενετός διοικητής των Αλυκών στα 1553. Αυτός για δεύτερη τουλάχιστον φορά (μετά τον διοικητή Φραγκίσκο Ζαχαρία) τότε κατασκεύασε κανάλι αρκετού μήκους —πιθανώς τριών μιλίων— για μεταφορά σε μακρινό μέρος των νερών των πλημμυρών της αλυκής Λάρνακας, που κατά τις περιόδους των μεγάλων βροχών κατέστρεφαν πολλή ποσότητα αλατιού. Προηγουμένως τέτοια έργα περιγράφει στα 1529 ο Σιλβέστερ Μίνιο και τ' αποδίδει στον Φραγκίσκο Ζαχαρία.