Αρίστων Κουριεύς

Image

Σε επιγραφή του 3ουπ.Χ. αι. που βρέθηκε στην Αμπού Σιμπέλ της Αιγύπτου, αναγράφεται:

Ἀρίστων Τιμοδώρου Κουριεύς ἐλεφοντοθήρας μετ’ Ἀρίστιος.

 

Ο Αρίστων του Τιμοδώρου φαίνεται ότι ήταν κυνηγός ελεφάντων από το Κούριον, κι είχε πάει στην Αφρική για κυνήγι, μια και το ελεφαντόδοντο ήταν πολύτιμο υλικό για κατασκευή διαφόρων πολυτελών αντικειμένων, αλλά και οι ελέφαντες ήταν βασικό πολεμικό μέσο. Ο Άριστις (γεν: Αρίστιος) ήταν ίσως βοηθός του.

 

Ελέφαντες στη μάχη

Στην αρχαιότητα η χρήση ελεφάντων στη μάχη αποτελούσε κρίσιμο παράγοντα για τη νικηφόρο έκβασή της. Οι πολεμικοί ελέφαντες ήταν ένα απαραίτητο μέσο για κάθε στρατηγό που ήθελε να είναι αποτελεσματικός στην τέχνη του πολέμου και να σημειώνει επιτυχίες.

Η προμήθεια πολεμικών ελεφάντων, ως αναγκαίας προϋπόθεσης κατά το σχεδιασμό και την προετοιμασία της μάχης, καθώς και οι συστηματικά και προσεκτικά διοργανωμένες επιχειρήσεις κυνηγιού, με σκοπό την αιχμαλωσία άγριων ελεφάντων, απορροφούσαν σημαντικά κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού των Πτολεμαίων. Επιγραφές από την πτολεμαϊκή Αίγυπτο, σε συνδυασμό με παπυρικές μαρτυρίες και εξιστορήσεις των συγγραφέων της εποχής, παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις επίσημα οργανωμένες κυνηγετικές αποστολές.

 

 Ήδη, από την εποχή του Μ. Αλεξάνδρου και κατά τη διάρκεια τηςεκστρατείας του για την κατάληψη της Ανατολής (4ος αιώνας π.Χ.) είχαν χρησιμοποιηθεί πολεμικοί ελέφαντες, ενώ στην Ασία (ιδιαίτερα στην Ινδία) τους χρησιμοποιούσαν επί αιώνες. Το πολεμικό αυτό μέσο συνέχισε να χρησιμοποιείται και στην εποχή των διαδόχων. Oι Σελευκίδες προμηθεύτηκαν για πρώτη φορά πολεμικούςελέφαντες από την Ινδία, απ’ όπου τους προμηθεύονταν και αργότερα. Το 303 π.Χ., ο Σέλευκος Α, μετά την ήττα του από τον ινδό βασιλιά Σανδράκοττο (Χανδραγκούπτα), δέχθηκε να παραχωρήσει τις περιοχές Γανδάρα (Ghandara), ανατολική Αραχωσία και Γεδρωσία, παίρνοντας ως αντάλλαγμα 500 πολεμικούς ελέφαντες. Oι ελέφαντες αυτοί αποδείχθηκαν σημαντικός νεωτερισμός στις πολεμικές συγκρούσεις της ελληνιστικής περιόδου.

 

 

 

Βιβλιογραφία

"Η αναγνώριση προϊστορικών αντικειμένων από ελεφαντόδοντο με βάση το αρχαιολογικό αρχείο και τις σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης"

 

Κυνήγι ελεφάντων στην αρχαία Αίγυπτο

Φώτο Γκάλερι

Image