Νικίας Νικία Κουριεύς

Αρχιερέας όλων των εις Κύπρον ναών του Ασκληπιού και της Υγείας κατά τα Ελληνιστικά χρόνια, πιθανώς γύρω στο 114-107 π.Χ. Μαρτυρείται σε αλφαβητική επιγραφή σε βάση αγάλματος που βρέθηκε στον ναό της Αφροδίτης στην Παλαίπαφο, όπου ο Νικίας γιος του Νικία (μάλλον καταγόμενος από το Κούριον) είχε κάμει αφιέρωμα. Στην επιγραφή ο Νικίας αναφέρεται ως ὁ  Ἀσκληπιού καί Ὑγείας κατά τήν νῆσον ἱερεύς.