Ονησίτιμος Αρίστωνος

Image

Κύπριος αξιωματούχος του 2ου π.Χ. αιώνα (Ελληνιστική εποχή). Υπήρξε ιερέας της θεοποιημένης βασίλισσας Αρσινόης* κι είχε διατελέσει και γυμνασίαρχος, άγνωστο όμως σε ποια κυπριακή πόλη. Μας είναι γνωστός από επιγραφή πάνω σε κιονόκρανο που αναφέρει:

 

[Ὀν]ησίτιμος Ἀρίστωνος

[ἱερε]ύς Ἀρσινόης Φιλαδέλφου γυμνασιαρχῶν

 

Δεν ξέρουμε την προέλευση της επιγραφής. Πάντως, από όποια πόλη κι αν καταγόταν ο Ονησίτιμος γιος του Αρίστωνος, κατείχε σημαντικό αξίωμα αφού γυμνασίαρχος ήταν ο υπεύθυνος της εκπαίδευσης των νέων της πόλης στο γυμνάσιον.