Ποταμών Αιγύπτου

Image

Κύπριος των Ελληνιστικών χρόνων, που επί ημερών του Πτολεμαίου Θ΄ Σωτήρος Β΄  Λαθύρου (108-88 π.Χ.) κατέλαβε υψηλότατα αξιώματα στο νησί.

 

Όπως μαθαίνουμε από επιγραφή σε βάση αγάλματος του Ποταμώνος που βρέθηκε στην Παλαίπαφο, ο άνθρωπος αυτός, γιος κάποιου Αιγύπτου, υπήρξε αντιστράτηγος της Κύπρου, επίσης υπεύθυνος για τα μεταλλεία του νησιού και ακόμη γυμνασίαρχος (της Πάφου).

 

Ο τίτλος του στρατηγού ήταν ο ύψιστος κατά τα Ελληνιστικά χρόνια στην Κύπρο. Ήταν ο τίτλος του κυβερνήτη της Κύπρου. Επειδή όμως ο Πτολεμαίος Θ΄ Σωτήρ Β΄ διέμενε ο ίδιος στην Κύπρο σαν βασιλιάς της, έτσι ο ίδιος ήταν και ο κυβερνήτης/στρατηγός. Γι’ αυτό κι ο Ποταμών φέρει τον τίτλο του αντικυβερνήτη/αντιστράτηγου κι όχι του στρατηγού όπως άλλοι. Ήταν, δηλαδή, ο δεύτερος ανώτατος αξιωματούχος στην Κύπρο, μετά τον βασιλιά Πτολεμαίο Θ΄ Σωτήρα Β΄.

 

Υψηλότατο και σημαντικό ήταν και το αξίωμα του υπευθύνου επί των μεταλλείων, που συνήθως το κατείχε ο στρατηγός του νησιού και που τώρα (1ος π.Χ. αιώνας) το κατείχε ο Ποταμών. Τα μεταλλεία συνεισέφεραν πολλά στην οικονομία του τόπου κι ήταν ένας από τους πιο ζωτικούς τομείς. Ανάλογο ήταν, συνεπώς, και το αξίωμα του γενικού υπευθύνου των μεταλλείων.

 

Σε άλλη επιγραφή, που βρέθηκε επίσης στην Παλαίπαφο κι ήταν κι αυτή τιμητική για τον Ποταμώνα από το «Κοινόν» των κυπριακών πόλεων, αναφέρονται κι άλλα αξιώματα του ανδρός. Σ’ αυτή την επιγραφή ο Ποταμών αναφέρεται ως γυμνασίαρχος της Πάφου (σημαντικό αξίωμα της πόλης που σήμαινε τον υπεύθυνο του γυμναστηρίου και κατ’ επέκταση της εκπαίδευσης των νέων). Επίσης ο Ποταμών αναφέρεται ως αγήτωρ (ηγήτωρ), δηλαδή υπεύθυνος επόπτης των τελετών-θυσιών προς τιμήν της Αφροδίτης. Και το αξίωμα αυτό ήταν ιδιαίτερα τιμητικό. Ακόμη, στην ίδια επιγραφή, ο Ποταμών μνημονεύεται και ως επίτιμο μέλος του συλλόγου «τῶν περί τόν Διόνυσον τεχνιτῶν», δηλαδή των ανθρώπων του θεάτρου. Επειδή το θέατρο σαν τέχνη ήταν μεγάλης σημασίας εκδήλωση τότε, ο δε σύλλογος των ανθρώπων του θεάτρου ισχυρός, και το αξίωμα του επιτίμου μέλους του συλλόγου ήταν επίσης πολύ τιμητικό για τον Ποταμώνα.

 

Βλέπουμε, συνεπώς, ότι ο Ποταμών, γιος του Αιγύπτου, είχε συγκέντρωσε στα χέρια του πολλές και υψηλές εξουσίες κι είχε τιμηθεί με ύψιστα αξιώματα. Αναμφίβολα ήταν ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της Κύπρου των Ελληνιστικών χρόνων. Από το αξίωμα του γυμνασιάρχου της Πάφου, που κατείχε, υπολογίζουμε ότι ο Ποταμών ήταν Πάφιος την καταγωγή.