Δίκτυς

Κρητικός αξιωματικός που υπηρέτησε στην Κύπρο ως στρατηγός τῶν ἐν Κύπρῳ τασσομένων Κρητῶν, κατά την Ελληνιστική εποχή, πιθανώς επί Πτολεμαίου Ζ' Ευεργέτη Β' (περ. 182 -117 π.Χ.), ή ενωρίτερα.

 

Ο Δίκτυς ήταν αρχηγός μισθοφορικού στρατεύματος του κοινού των Κρητών, ενός των διαφόρων μισθοφορικών στρατευμάτων που στάθμευαν στην Κύπρο κατά την Ελληνιστική εποχή. Μας είναι γνωστός από επιγραφή που βρέθηκε στη Σαλαμίνα της Κύπρου. Σύμφωνα προς την επιγραφή, η κυπριακή πόλη τίμησε τον Δίκτυ.