Αττικός

Φίλος του γνωστού Ρωμαίου ρήτορα Κικέρωνος και αποδέκτης αρκετών επιστολών του τελευταίου, που σώθηκαν. Σε μια σειρά επιστολών του Κικέρωνος προς τον Αττικό (το 50 π.Χ., οπότε η Κύπρος διοικητικά αποτελούσε τμήμα της ρωμαϊκής επαρχίας της Κιλικίας με κυβερνήτη τον Κικέρωνα), γίνεται αναφορά σε ένα δάνειο που είχαν πάρει οι Σαλαμίνιοι με τρομακτικά ψηλό τόκο (48%). Δανειστής των κατοίκων της Σαλαμίνος ήταν ο πανίσχυρος Βρούτος (ο γνωστός δολοφόνος του Ιουλίου Καίσαρα). Φαίνεται από τις επιστολές του Κικέρωνος στον Αττικό ότι το χρηματικό αυτό δάνειο είχε προκαλέσει παρεξηγήσεις και διαφορές μεταξύ Ρωμαίων δανειστών και Κυπρίων Σαλαμινίων οφειλετών, που οδήγησαν σε ταραχές και επέμβαση του ιππικού των Ρωμαίων κατά των αρχών της Σαλαμίνος.