Αλιποτά αγάς

Κατά το 1830, σύμφωνα με τοπικό χρονικό (Κυπρ. Χρον., Η', σ. 86), ο Αλιποτά αγάς έφθασε στην Κύπρο από το Ανεμούρι με μια μικρή ομάδα στρατιωτών που διοικούσε, κι άρχισε να δημιουργεί ταραχές στο νησί, πρώτα στο χωριό Άγιος Σέργιος Αμμοχώστου, ύστερα σε ένα μετόχι του Κύκκου που δεν κατονομάζεται, και τέλος στην ίδια τη Λευκωσία. Η εξέγερσή του κατεστάλη γρήγορα. Δεν υπάρχει καμιά πληροφορία για τα αίτια του κινήματός του, που ήταν ένα από τα πολλά κι επανειλημμένα της περιόδου 1830-1833, στα οποία συμμετείχαν και Έλληνες και Τούρκοι. Πιθανώς το κίνημα του Αλιποτά αγά είχε τον ίδιο χαρακτήρα όπως και τα άλλα κινήματα της περιόδου, τις δυσαρέσκειες για τη βαριά φορολογία.