Φωτιάδης Αλέξανδρος Αλέκος

Image

Κυπριακής καταγωγής σημαντικός αξιωματούχος των παραδουνάβιων ηγεμονιών.  Ήταν γιος του σχολάρχη της Μεγάλης του Γένους Σχολής Φωτίου του Κυπρίου. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη κατά το β' μισό του 17ου αιώνα και πέθανε τον 18ο αιώνα.

 

Ο Αλέξανδρος Φωτιάδης μορφώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου αργότερα διετέλεσε κι έφορος της Μεγάλης του Γένους Σχολής. Στον κατάλογο εισφορών του 1798 για ανέγερση της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου στην Ξηροκρήνη (Κουρούτσεσμε) ο Φωτιάδης ανευρίσκεται ως Αλέκος, με εισφορά 1.000 γροσιών μέσω του οικουμενικού πατριάρχη Γρηγορίου Ε'.

 

Ο Αλέξανδρος Φωτιάδης διετέλεσε άρχων μέγας ποστέλνικος, που ήταν αξίωμα πρώτης τάξεως των παραδουνάβιων ηγεμονιών κι αντιστοιχούσε προς το αξίωμα του υπουργού των Εξωτερικών.

 

Του Αλεξάνδρου Φωτιάδη γιοι ήταν ο πασάς Ιωάννης Φωτιάδης και ο λόγιος και δάσκαλος Κωνσταντίνος Φωτιάδης. Και οι δυο κατέλαβαν σημαντικά αξιώματα του Οθωμανικού κράτους κατά τον 19ο αιώνα.

 

 

Πηγή:

  1. Μεγάλη Κυπριακή Κωνσταντινούπολη